PREMISE - Elektřina trochu jinak

Společnost premise, s.r.o., se sídlem Všehrdova 560/2, Praha 1, IČO 27573524, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113112 se zabývá komplexními dodávkami v celém oboru slaboproudých i silnoproudých elektroinstalací s cíleným zaměřením na projekty s vysokou vloženou hodnotou technické úrovně řešení.

Našim zákazníkům nabízíme tyto základní činnosti:

  • Projektování elektroinstalací na všech úrovní dokumentace (případové studie, pro stavební povolení, pro výběr dodavatele atd.)
  • Kontroly a hodnocení projektů třetích stran
  • Rozpočtové a nabídkové práce
  • Činnost technického dozoru (investora, generálního dodavatele) ve všech oborech elektroinstalací
  • Úplnou realizaci všech oborů elektroinstalací na klíč
  • Revize, měření, hodnocení kvality