Aktuality

27. 7. 2023 | Certifikace na systém KNX

Nově jsme úspěšnými držiteli certifikátu KNX partner a jsme tak schopni svým klientům nabízet kromě standardní elektroinstalace i systém inteligentní elektroinstalace KNX. Tento systém se vyznačuje především odlišným způsoben pohledu na elektroinstalaci, kdy každý prvek systému může být libovolně naprogramován a může tak zastávat jakoukoliv funkci. 

Za dvě hlavní výhody tohoto řešení považujeme decentralizovaný způsob řízení (při poruše jednoho prvku nedojde k omezení ostatních fukcí systému) a jednotný komunikační protokol mezi cca 300 světovými výrobci (což umožňuje nahrazení jakéhokoliv systémové komponenty komponentou jiného výrobce).

15. 6. 2023 | Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Tusarova, Praha

Běhel letních prázdnin nás můžete potkávat na Praze 7 v Holešovicích, kde budeme pro Městskou část Praha 7 realizovat zakázku na rekonstrukci elektroinstalace 4. nadzemního podlaží v ZŠ Tusarova. Vzhledem k tomu, že termín reaizace je pouze po dobu letních prázdnin a během této doby musí proběhnout nejen výměna elektrorozvodů a svítidel, ale i zednické zapravení, výmalby a následný úklid bude kladen zvýšený nárok na časovou koordinaci jednotlivých prací a logistiku materiálu.

24. 5. 2023 | Winternitzovy automatické mlýny, Pardubice

Pro našeho dlouhodobého obchodního partnera - společnost AVETON s.r.o. budeme realizovat další zakázku. Bude se jednat o přípravu kabeláže a instalaci AV techniky na Winternitzových automatických mlýnech v Pardubicích. Jedná se o rekonstrukci slavné budovy navržené architektem Josefem Gočárem na počátku 20. století. Do budovy mlýnů bude nově přesunuta Východočeská galerie Perdubice, Galerie města Pardubic a Centrální polytechnické dílny. Z budovy Winternitzových automatických mlýnů tak vznikce moderní centrum umění a kreativity a my jsme rádi, že k tomu můžeme také přispět.

19. 4. 2023 | Systém LPS na domě s pečovatelskou službou, Brno

Nově se s námi můžete setkat v Brně - Slatině, kde se nám podařilo získat zakázku na realizaci systému ochrany před bleskem (správně LPS z angl. Lighting Protect System, dříve též uváděno jako hromosvod). Bude se jednat o instalaci systému LPS na novostavbě domu s pečovatelskou službou. Zakázka bude realizována pro společnost AZOTH s.r.o.

21. 3. 2023 | Základní škola Umělecká, Praha 7

Jsme nesmírně potěšeni, že se nám podařilo získat zakázku na vytvoření projektové dokumentace pro rekonstrukci elektro rozvodů na Základní škole Umělecká v Praze. Při tvorbě této projektové dokumentace tak zůročíme své bohaté zkušenosti s projektováním a realizací obdobných školských budov, naposledny například s ZŠ Korunovační v Praze. Projektová dokumentace má pokrývat všech 6 podlaží školy v rozsahu rekonstrukce silnoproudých i slaboproudých rozvodů, novým návrhem umělého osvětlení, návrhem nové datové sítě nebo např. návrhem nového systému zabezpečovací signalizace a domácích videotelefonů. Součístí rekonstrukce má být i následný výkon autorského dozoru pro budoucí realizaci tototo projektu.

9. 1. 2023 | Projekt slaboproudé elektroinstalace pro Základní školu v Úsobí

Projekční kanceláří PROJEKT efekt s.r.o. jsme byli požádáni o realizaci projektové dokumentace slaboproudých rozvodů na novostavbě objektu školní jídelny a tělocvičny u základní školy v Úsobí. Projekt bude řešit strukturovanou kabeláž pro počítačovou síť LAN, systém elektronického vrátného, rozšíření přístupového systému, rozšíření systému zvonění, hodin a rozhlasu, rozšíření objednávkového systému stravy a návrh nového systému zabezpečovací signalizace.

15. 4. 2022 | Zámecký hotel Třešť

Pro konferenční prostory zámeckého hotelu Třešť budeme rozšiřovat strávajících AV-techniku o nové mikrofonny a mixážní pulty. Zakázka spočívá v dodávce a oživení tohoto systému a zakomponování do stávajícího systému AV techniky v konferenčím sále. Zakázku budeme realizovat přímo pro provozovatele - tj. Středisko společenských činností AV ČR.

12. 10. 2021 | Získání zakázky Datové propojení budov v areálu firmy AGROZET Havlíčkův Brod

Předmětem zakázky bude instalace páteřních optických tras ve vnitřních i venkovních prostorách skladového a prodejního areálu. Optické kabely budou zakončeny standardně v optických vanách v jednotlivých rozvaděčích.

30. 6. 2021 | Zajištění servisu na Gymnáziu Havlíčkův Brod

Náplní servisu je zajištění pravidelných kontrol a revizí rozvodů silnoproudých elektroinstalací, hromosvodů a kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení NO. Dále pak zajištění pravidelných kontrol a funkčních zkoušek systémů elektrické požární signalizace EPS, evakuačního rozhlasu a poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace PZTS. Vyjma těchto pravidelných zkoušek zajišťujeme i kompletní servisní činnost na elektrických zařízeních instalovaných v budově Gymnázia Havlíčkův Brod.

31. 5. 2019 | Přesun kaneceláře v Havlíčkově Brodě

V období 27. května až 30. května došlo k přestěhování kanceláře naší pobočky v Havlíčkově Brodě. Od 31. května 2019 se bude kancelář v Havlíčkově Brodě nacházet nově na adrese Humpolecká 1576.