Aktuality

24. 5. 2023 | Winternitzovy automatické mlýny, Pardubice

19. 4. 2023 | AZOTH

21. 3. 2023 | Základní škola Umělecká, Praha 7

9. 1. 2023 | Základní škola Úsobí

15. 4. 2022 | Zámecký hotel Třešť

12. 10. 2021 | Získání zakázky Datové propojení budov v areálu firmy AGROZET Havlíčkův Brod

Předmětem zakázky bude instalace páteřních optických tras ve vnitřních i venkovních prostorách skladového a prodejního areálu. Optické kabely budou zakončeny standardně v optických vanách v jednotlivých rozvaděčích.

30. 6. 2021 | Zajištění servisu na Gymnáziu Havlíčkův Brod

Náplní servisu je zajištění pravidelných kontrol a revizí rozvodů silnoproudých elektroinstalací, hromosvodů a kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení NO. Dále pak zajištění pravidelných kontrol a funkčních zkoušek systémů elektrické požární signalizace EPS, evakuačního rozhlasu a poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace PZTS. Vyjma těchto pravidelných zkoušek zajišťujeme i kompletní servisní činnost na elektrických zařízeních instalovaných v budově Gymnázia Havlíčkův Brod.

31. 5. 2019 | Přesun kaneceláře v Havlíčkově Brodě

V období 27. května až 30. května došlo k přestěhování kanceláře naší pobočky v Havlíčkově Brodě. Od 31. května 2019 se bude kancelář v Havlíčkově Brodě nacházet nově na adrese Humpolecká 1576.

20. 9. 2018 | Získání zakázky Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor domu v ul. Havelská, Praha

Zakázka spočívá v kompletní rekonstrukci elektroinstalace společných prostor domu v ul. Havelská, tzn. výměnu hlavní pojistkové skříně domu, výměnu elektroměrových rozvaděčů jednotlivých bytů, výměnu přívodů pro tyto rozvaděče, výměnu rozvaděče společné spotřeby a veškerých okruhů z něho napojených. Součástí zakázky jsou i drobné bourací a zednické práce, zednícké zapravení dotčených prostor a uvedení prostor do původního stavu. Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce dělá za plného provozu domu a součástí domu je i restaurace je kladen zvláštní důraz na to, aby veškeré práce co nejméně omezly chod celého domu. Proto jsou práce naplánovány tak, aby docházelo k minimálním odstávkám elektrické energie a aby bourací a případné zednické práce co nejméně omezily obyvatele (zakrývání všech prostor, každodenní úklidy všech prostor a pod.)

26. 6. 2018 | Získání zakázky Rekonstrukce jídelny Automobilní pro SŠPTA Jihlava

Jedná se o zakázku na montáž a oživení jídelního výdejového a objednávacího systému pro nově rekonstruovanou jídelnu školy SŠPTA Jihlava - pobočky Automobilní. Systém objednávek a výdeje stravy v nové rekonstruované jídelně bude spočívat v dodávce potřebného hardwarového vybavení (objednávací a výdejní terminály) ale hlavně v implementaci tohoto nového výdejního místa do již fungujícího systému. Pro potřeby koncového zákazníka bude nutné na stávajícím systému vytvořit několik zásadních uživatelských úprav, aby jej bylo možné provozovat v podmínkách dvou na sobě závislých provozoven.