Aktuality

12. 10. 2021 | Získání zakázky Datové propojení budov v areálu firmy AGROZET Havlíčkův Brod

Předmětem zakázky bude instalace páteřních optických tras ve vnitřních i venkovních prostorách skladového a prodejního areálu. Optické kabely budou zakončeny standardně v optických vanách v jednotlivých rozvaděčích.

30. 6. 2021 | Zajištění servisu na Gymnáziu Havlíčkův Brod

Náplní servisu je zajištění pravidelných kontrol a revizí rozvodů silnoproudých elektroinstalací, hromosvodů a kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení NO. Dále pak zajištění pravidelných kontrol a funkčních zkoušek systémů elektrické požární signalizace EPS, evakuačního rozhlasu a poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace PZTS. Vyjma těchto pravidelných zkoušek zajišťujeme i kompletní servisní činnost na elektrických zařízeních instalovaných v budově Gymnázia Havlíčkův Brod.

31. 5. 2019 | Přesun kaneceláře v Havlíčkově Brodě

V období 27. května až 30. května došlo k přestěhování kanceláře naší pobočky v Havlíčkově Brodě. Od 31. května 2019 se bude kancelář v Havlíčkově Brodě nacházet nově na adrese Humpolecká 1576.

20. 9. 2018 | Získání zakázky Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor domu v ul. Havelská, Praha

Zakázka spočívá v kompletní rekonstrukci elektroinstalace společných prostor domu v ul. Havelská, tzn. výměnu hlavní pojistkové skříně domu, výměnu elektroměrových rozvaděčů jednotlivých bytů, výměnu přívodů pro tyto rozvaděče, výměnu rozvaděče společné spotřeby a veškerých okruhů z něho napojených. Součástí zakázky jsou i drobné bourací a zednické práce, zednícké zapravení dotčených prostor a uvedení prostor do původního stavu. Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce dělá za plného provozu domu a součástí domu je i restaurace je kladen zvláštní důraz na to, aby veškeré práce co nejméně omezly chod celého domu. Proto jsou práce naplánovány tak, aby docházelo k minimálním odstávkám elektrické energie a aby bourací a případné zednické práce co nejméně omezily obyvatele (zakrývání všech prostor, každodenní úklidy všech prostor a pod.)

26. 6. 2018 | Získání zakázky Rekonstrukce jídelny Automobilní pro SŠPTA Jihlava

Jedná se o zakázku na montáž a oživení jídelního výdejového a objednávacího systému pro nově rekonstruovanou jídelnu školy SŠPTA Jihlava - pobočky Automobilní. Systém objednávek a výdeje stravy v nové rekonstruované jídelně bude spočívat v dodávce potřebného hardwarového vybavení (objednávací a výdejní terminály) ale hlavně v implementaci tohoto nového výdejního místa do již fungujícího systému. Pro potřeby koncového zákazníka bude nutné na stávajícím systému vytvořit několik zásadních uživatelských úprav, aby jej bylo možné provozovat v podmínkách dvou na sobě závislých provozoven.

20. 1. 2018 | Získání zakázky na Doplnění ICT konektivity střední školy stavební v Havlíčkově Brodě

Cílem zakázky je doplnění nových a úprava stávajících datových rozvodů Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě pro potřeby pokrytí celé školy Wi-Fi signálem. Součástí zakázky je také úprava optických páteřních tras.

30. 11. 2017 | Získání zakázky Rekonstrukce elektroinstalace půdní vestavby SZŠ Havl. Brod

Zakázka spočívá v kompletní rekonstrukci elektroinstalace prostor dotčených stavební rekonstrukcí podkroví zdravotní školy. Součástí rekontrukce je doplnění evakuačního rozhlasu do nové rekonstruovaných prostor.

11. 8. 2017 | Získání zakázky Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace

V objektu Fr. Křižíka 22 bude pro potřeby SAZ (Sdružené ambulantní zařízení) Praha 7 kompletně rekonstruována datová kabeláž pro potřeby elektronické komunikace a to jak horizontální metalická datová kabeláž tak i páteřní datová kabeláž tvořená metalickými i optickými kabely.

16. 6. 2017 | Získání zakázky kompletní eletroinstalace Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

Cílem zakázky je kompletní oprava eketroinstalace při stavební rekonstrukci hradu Roštejn realizované z důvodu přípravy pro instalaci nových expozic na celém hradě. Vzhledem k tomu, že jsou stavební práce rozděleny do dílčích etap bude zakázka náročná z důvodu nutnosti udržet po celou dobu rekonstrukce vždy veškeré systémy částečně funkční. Ať už se jedná o zabezpečovací nebo požární signalizaci, datové sítě nebo kamerový systém, ale i systém pro centrální ovládání světel na celém hradě. Práce budou probíhat vždy mimo hlavní sezónu s předpokladem do roku 2019.

31. 5. 2017 | Získání veřejné zakázky na rekonstrukci koncertního sálu ZUŠ Havlíčkův Brod

Rekonstrukce spočívá v kompletní stavební úpravě stávajícího koncertního sálu (výměna nevyhovujícího pódia, sanační omítky stěn, realizace akustického sníženého stropu a akustického obkladu stěn), dodávky elektroinstalace a svítidel včetně inteligentního ovládání svítidel až po dodávku a oživení audiotechniky pro koncertní sál. Součástí zakázky bude dále rekonstrukce stávajícího nahrávacího studia včetně vytvoření společné místnosti režie koncertního sálu a nahrávacího studia.