Aktuality

20. 9. 2018 | Získání zakázky Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor domu v ul. Havelská, Praha

Zakázka spočívá v kompletní rekonstrukci elektroinstalace společných prostor domu v ul. Havelská, tzn. výměnu hlavní pojistkové skříně domu, výměnu elektroměrových rozvaděčů jednotlivých bytů, výměnu přívodů pro tyto rozvaděče, výměnu rozvaděče společné spotřeby a veškerých okruhů z něho napojených. Součástí zakázky jsou i drobné bourací a zednické práce, zednícké zapravení dotčených prostor a uvedení prostor do původního stavu. Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce dělá za plného provozu domu a součástí domu je i restaurace je kladen zvláštní důraz na to, aby veškeré práce co nejméně omezly chod celého domu. Proto jsou práce naplánovány tak, aby docházelo k minimálním odstávkám elektrické energie a aby bourací a případné zednické práce co nejméně omezily obyvatele (zakrývání všech prostor, každodenní úklidy všech prostor a pod.)

26. 6. 2018 | Získání zakázky Rekonstrukce jídelny Automobilní pro SŠPTA Jihlava

Jedná se o zakázku na montáž a oživení jídelního výdejového a objednávacího systému pro nově rekonstruovanou jídelnu školy SŠPTA Jihlava - pobočky Automobilní. Systém objednávek a výdeje stravy v nové rekonstruované jídelně bude spočívat v dodávce potřebného hardwarového vybavení (objednávací a výdejní terminály) ale hlavně v implementaci tohoto nového výdejního místa do již fungujícího systému. Pro potřeby koncového zákazníka bude nutné na stávajícím systému vytvořit několik zásadních uživatelských úprav, aby jej bylo možné provozovat v podmínkách dvou na sobě závislých provozoven.

20. 1. 2018 | Získání zakázky na Doplnění ICT konektivity střední školy stavební v Havlíčkově Brodě

Cílem zakázky je doplnění nových a úprava stávajících datových rozvodů Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě pro potřeby pokrytí celé školy Wi-Fi signálem. Součástí zakázky je také úprava optických páteřních tras.

30. 11. 2017 | Získání zakázky Rekonstrukce elektroinstalace půdní vestavby SZŠ Havl. Brod

Zakázka spočívá v kompletní rekonstrukci elektroinstalace prostor dotčených stavební rekonstrukcí podkroví zdravotní školy. Součástí rekontrukce je doplnění evakuačního rozhlasu do nové rekonstruovaných prostor.

11. 8. 2017 | Získání zakázky Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace

V objektu Fr. Křižíka 22 bude pro potřeby SAZ (Sdružené ambulantní zařízení) Praha 7 kompletně rekonstruována datová kabeláž pro potřeby elektronické komunikace a to jak horizontální metalická datová kabeláž tak i páteřní datová kabeláž tvořená metalickými i optickými kabely.

16. 6. 2017 | Získání zakázky kompletní eletroinstalace Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

Cílem zakázky je kompletní oprava eketroinstalace při stavební rekonstrukci hradu Roštejn realizované z důvodu přípravy pro instalaci nových expozic na celém hradě. Vzhledem k tomu, že jsou stavební práce rozděleny do dílčích etap bude zakázka náročná z důvodu nutnosti udržet po celou dobu rekonstrukce vždy veškeré systémy částečně funkční. Ať už se jedná o zabezpečovací nebo požární signalizaci, datové sítě nebo kamerový systém, ale i systém pro centrální ovládání světel na celém hradě. Práce budou probíhat vždy mimo hlavní sezónu s předpokladem do roku 2019.

31. 5. 2017 | Získání veřejné zakázky na rekonstrukci koncertního sálu ZUŠ Havlíčkův Brod

Rekonstrukce spočívá v kompletní stavební úpravě stávajícího koncertního sálu (výměna nevyhovujícího pódia, sanační omítky stěn, realizace akustického sníženého stropu a akustického obkladu stěn), dodávky elektroinstalace a svítidel včetně inteligentního ovládání svítidel až po dodávku a oživení audiotechniky pro koncertní sál. Součástí zakázky bude dále rekonstrukce stávajícího nahrávacího studia včetně vytvoření společné místnosti režie koncertního sálu a nahrávacího studia.

25. 4. 2017 | Získání zakázky na dodávku kompletních slaboproudých rozvodů pro BD Rozkošká

Zakázka spočívá v realizaci kompletních slaboproudých rozvodů pro nově budovaný bytový dům na ulici Rozkošská v Havlíčkově Brodě. Jedná se o realizaci nadstandardně vybavených slaboproudých bytových rozvaděčů (přívod optického vlákna až do bytu, satelitní a datové zásuvky, atd.) páteřních slaboproudých tras, domácího telefonu, rozvodů datových sítí a společné televizní antény s multipřepínačem s příjmem ze čtyř družic současně.

30. 1. 2017 | Zahájení prací na rekonstrukci elektroinstalace restaurace U Řeky - Ledeč nad Sázavou

V prostorách restaurace U Řeky v Ledči nad Sázavou bude provedena kompletní rekonstrukce silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace včetně nového ozvučení celé restaurace.

30. 9. 2016 | Získání zakázky Bytové domy TESLA - 4BLOCK - veškeré slaboproudé systémy

Jedná se o zakázku na montáž a oživení veškerých slaboproudých systémů na komplexu bytových domů 4BLOK. Bude zde instalován rozsáhlý IP kamerový systém, přístupový systém, systém IP domácích bytových telefonů spolu s digitálními vstupními tably, elektrická požární signalizace, rozvody společné televizní antény a v neposlední řadě příprava napojení všech bytů na poskytovatele internetu pomocí optických vláken zakončených přímo v bytech. Předpokládaná doba realizace zakázky je 6 měsíců.