Aktuality

4. 6. 2013 | Získání veřejné zakázky na rekonstrukci střechy SZŠ a VOŠZ Jihlava

Zakázka je specifická v tom, že kromě kompletní výměny střešní krytiny na budově školy v Husově ulici je nutné ještě vybudovat kompletně novou serverovnu školy, včetně napojení na stávající datové kabeláže školy. Též je nutné zajistit přeložení krajské páteřní optické sítě ROWAnet, napojení nové serverovny na zálohovaný napájecí okruh UPS a instalaci klimatizace. Veškeré práce jsou časově ohraničeny dobou letních prázdnin.

2. 4. 2013 | Získání veřejné zakázky na rekonstrukci elektroinstalace hradu Roštejn

Jedná se o veřejnou zakázku na rekonstrukci kompletní elektroinstalace celého hradu vyjma prostor hospody. Rekonstrukce zahrnuje nejen kompletní silnoproudou elektroinstalaci včetně dodávky systému pro inteligentní řízení osvětlení v celém hradě, ale i instalaci kamerového systému, zabezpečovací a požární signalizace a datových sítí. Rekonstrukce bude probíhat mimo hlavní návštěvní sezónu v letech 2013 a 2014.

1. 3. 2013 | Získání zakázky elektroinstalace spojovacího krčku Nemocnice Čáslav

Náplní zakázky je dodávka a montáž silnoproudých rozvodů a ochrany před bleskem nově budovaného spojovacího krčku Nemocnice Čáslav mezi hlavní budovou a oddělením geriatrie. Specifikem zakázky je instalace všech prvků se zvýšeným nárokem na bezpečnost a dodržením všech platných norem týkajících se elektroinstalace ve zdravotnicých zařízeních. Generálním dodavatelem stavby je ŽSD stavební, a.s.

16. 11. 2009 | Projekt Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti premise, s.r.o. a partnerů

esf

Společnost premise, s.r.o. a partneři (AIKA spol. s r.o., LR systém s.r.o., Promotion Factory ČR s.r.o., TRT System s.r.o.) získala dotaci č. OPLZZ/1.1/23/1/00148 na projekt

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti premise, s.r.o. a partnerů CZ.1.04/1.1.02/23.00148

Projekt je zaměřen do oblasti prohlubování odborných znalostí a rozvoje dovedností zaměstnanců. Hlavním cílem projektu je komplexně zaměřené vzdělávání zaměstnanců společnosti a partnerů, prostřednictvím prohlubování odborné kvalifikace zaměstnanců v oblasti působení jednotlivých společností, rozvoje jejich komunikačních dovedností, zvyšování znalosti práce s ICT a zvyšování znalosti anglického jazyka.

Cílovou skupinou projektu je 23 zaměstnanců společnosti premise, s.r.o. a partnerů : premise s.r.o. 7 zaměstnanců, TRT System 2 zaměstnanci, Promotion Factory 2 zaměstnanci, Aika 8 zaměstnanců a LR systém 4 zaměstnanci.

Projekt je spolufinancován Evropských sociálním fondem.

esf