Aktuality

31. 5. 2016 | Úprava doporučených koncových cen alarmů JABLOTRON

K 30. 5. 2016 dochází k zvýšení doporučených koncových cen sortimentu alarmů JABLOTRON o 5%. Doporučené koncové ceny ostatního sortimentu se nemění. Zvýšení cen je důsledkem postupného oslabování koruny vůči USD, které od roku 2014 dosáhlo již 20%.

31. 3. 2015 | Oprava systému EPS na hotelu Charles Bridge na Kampě

Oprava systému EPS spočívá ve výměně zastaralých hlásičů požáru na všech hotelových pokojích a dále na doplnění hlásičů požáru do všech prostor se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Oprava bude probíhat za plného provozu a nesní narušit chod hotelu Charles Bridge. Součástí opravy bude i provedení kompletní funkční zkoušky systému EPS.

8. 12. 2014 | Získání zakázky na rekonstrukci datové sítě a serverovny v závodě DÜRR

Rekonstrukce datové sítě a serverovny v závodě DÜRR, Ledeč nad Sázavou spočívá v kompletní výměně současné datové kabeláže za novou, její doplnění a hlavně ve vybudování datového centra celého závodu. Spolu s výměnou datové sítě probíhá i výměna a dodávka nových aktivních prvků a serverového vybavení. Specifikou celé zakázky je, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu závodu a chod závodu nesmí být rekonstrukcí nijak omezen. Zakázka je realizována přímo pro investora, tj. společnost DÜRR Systems a.s.

4. 6. 2014 | Získání veřejné zakázky na rekonstrukci elektroinstalace SŠT Jihlava

Jedná se o veřejnou zakázku na rekonstrukci kompletní elektroinstalace budov SŠ technické na ulici Polenská v Jihlavě. Zakázka je rozdělena na tři etapy v roce 2014 až 2016 a termín realizace je vždy omezen dobou letních prázdnin.

27. 5. 2014 | Získání veřejné zakázky rekonstrukce kongresového sálu Zámeckého hotelu v Třešti

Rekonstrukce spočívá v kompletní stavební úpravě stávajícího kongresového sálu (vybourání stávajícího zázemí, opravy štuků, výměna stropu), dodávky elektroinstalace a svítidel včetně inteligentního ovládání až po dodávku a oživení audio a video techniky pro kongresový sál.

19. 5. 2014 | Získání veřejné zakázky na opravu trafostanice Nemocnice Havlíčkův Brod

Náplní zakázky je oprava VN i NN části trafostanice Nemocnice Havlíčkův Brod. Po celou dobu rekonstrukce musí být zajištěn náhradní zdroj elektrické energie ve formě mobilního dieselagregátu o výkonu 600k VA. Součástí opravy je i rekonstrukce nosných podpůrných ocelových konstrukcí a stavební úpravy celého objektu trafostanice.

18. 6. 2013 | Slavnostní otevření spojovacího krčku Nemocnice Čáslav

Dnešního dne proběhlo slavnostní otevření spojovacího krčku Nemocnice Čáslav, který spojuje hlavní budovu s oddělením geriatrie. Na vybudování tohoto krčku jsme se podíleli dodávkou a montáží kompletní elektoinstalce. Podrobnější informace je možné získat z reportáže (viz odkaz)

4. 6. 2013 | Získání veřejné zakázky na rekonstrukci střechy SZŠ a VOŠZ Jihlava

Zakázka je specifická v tom, že kromě kompletní výměny střešní krytiny na budově školy v Husově ulici je nutné ještě vybudovat kompletně novou serverovnu školy, včetně napojení na stávající datové kabeláže školy. Též je nutné zajistit přeložení krajské páteřní optické sítě ROWAnet, napojení nové serverovny na zálohovaný napájecí okruh UPS a instalaci klimatizace. Veškeré práce jsou časově ohraničeny dobou letních prázdnin.

2. 4. 2013 | Získání veřejné zakázky na rekonstrukci elektroinstalace hradu Roštejn

Jedná se o veřejnou zakázku na rekonstrukci kompletní elektroinstalace celého hradu vyjma prostor hospody. Rekonstrukce zahrnuje nejen kompletní silnoproudou elektroinstalaci včetně dodávky systému pro inteligentní řízení osvětlení v celém hradě, ale i instalaci kamerového systému, zabezpečovací a požární signalizace a datových sítí. Rekonstrukce bude probíhat mimo hlavní návštěvní sezónu v letech 2013 a 2014.

1. 3. 2013 | Získání zakázky elektroinstalace spojovacího krčku Nemocnice Čáslav

Náplní zakázky je dodávka a montáž silnoproudých rozvodů a ochrany před bleskem nově budovaného spojovacího krčku Nemocnice Čáslav mezi hlavní budovou a oddělením geriatrie. Specifikem zakázky je instalace všech prvků se zvýšeným nárokem na bezpečnost a dodržením všech platných norem týkajících se elektroinstalace ve zdravotnicých zařízeních. Generálním dodavatelem stavby je ŽSD stavební, a.s.